Simaság
pszichiátriai betegek otthona
korszerűsítése és bővítése

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0265

Projekt leírása és célja

A projekt a Szent László Kórház Simasági Telephelyén (9633 Simaság, Szabadság u. 26.) található Pszichiátriai betegek szociális otthonának felújítását és 10 férőhellyel történő bővítését valósítja meg.

 

A részleg a Pszichiátriai betegek otthona (szociális) és a Pszichiátriai rehabilitációs osztály (kórházi) együttesében működik, a fejlesztés a jelenlegi Pszichiátriai betegek otthonát teljeskörűen, valamint a Pszichiátriai rehabilitációs osztálynak helyet adó kastély-épület egyik szárnyát érinti. A korszerűsíteni tervezett épületek jelenlegi műszaki állapota erősen leromlott, a részleg határozott idejű működési engedéllyel rendelkezik. A projekt során a betegek ellátását szolgáló két épület –mintegy 1255 m2 alapterületű ingatlan– korszerűsítése és a jelenlegi 40 férőhely, további 10 férőhellyel történő bővítése valósul meg. 

Ezzel a jövőben egy korszerű, a modern kor igényeinek megfelelő infrastruktúra fog a pszichiátriai betegek rendelkezésére állni. A projekt célkitűzése továbbá az is, hogy a részleg megnövekedett kapacitással hozzájáruljon ahhoz, hogy Vas megyében megfelelő férőhely álljon a betegek rendelkezésére. 

A projekt megvalósítása során a betegek ellátását szolgáló két épület (kastélyépület déli szárnya, tetőteres udvari épület) korszerűsítése, az udvari tetőteres épület átalakítása és bővítése valósul meg. Az épületben az energia-hatékony környezet kialakításra kerül sor az épület külső hőszigetelésével, nyílászárók cseréjével és felújításával. A beruházások révén az ellátottak igényeihez igazodó akadálymentesség kerül megvalósításra és az IKT infrastruktúra kialakítására is sor kerül.

Megtörténik a részleg munkatársainak és az otthonban ellátottak felkészítése a korszerűsítéssel és bővítéssel járó változásokra. A fejlesztésről a lakókörnyezet tájékoztatása is folyamatos.

Az otthon korszerűsítésének célja a lakók életminőségének javítása, a jelenleg uralkodó rossz infrastrukturális adottságok és a hiányos felszereltség leküzdése az életviszonyok humanizálása és modernizálása révén. Ezáltal a pszichiátriai betegek betegsége által kialakított hátrányos helyzet csökkentése, az esélyegyenlőség növelése, az egyenlő bánásmód elősegítése, a várakozás idejének csökkentése, embernek megfelelő létfeltételek biztosítása, a szolgáltatáshoz hozzáférés javítása, az ellátottak társadalmi-közösségi kommunikációjának javítása, biztonságos ellátás biztosítása történik meg.
A projekt megvalósítását követően, az otthonban élő pszichiátriai betegek részére egy színvonalasabb, magasabb életminőséget biztosító környezet kerül kialakításra.

Szent László Kórház

9600 Sárvár, Rákóczi u. 30.
Telefon: +36-95/523-000
Fax: +36-95/523-010
E-mail: korhaz@korhazsarvar.hu

Igazgatóság

Főigazgató: Vancsura Miklós
Gazdasági igazgató: Imre Tímea
Orvosigazgató: Dr. Niklai Erzsébet
Ápolási igazgató: Gécziné Bődi Henrietta

Szakmai vezető:
Dr. Magyar Rezső
Tel.: +36-30/937-8257

Betegjogi képviselő:
Farkas M. Mariann
Tel.: +36-20/489-9617